Redesign Android aplikace

22. prosince 2018

Pro naše routery máme desktopovou i mobilní aplikaci. Desktopová aplikace je tu s námi již dlouhou dobu a byla mezi některými uživateli velmi populární ještě před příchodem routeru Turris Omnia. S ním nám přišlo logické přenést tuto funkcionalitu i do světa mobilních telefonů a tak se i stalo. Časem jsme díky tomu získali zpětnou vazbu od mnohem širšího okruhu uživatelů kteří chtěli od mobilní aplikace více. A my jsme se rozhodli jim toto přání splnit.

Při pohledu zpět na naší současnou mobilní aplikaci jsme došli k závěru, že nebude úplně snadné ji rozšiřovat a dlouhodobě udržovat. Zároveň jsme se potýkali s obtížemi na straně backendu pro aplikace. Původně jsme se rozhodli používat netconf protokol pro naše aplikace, ale toto rozhodnutí se nakonec ukázalo být spíš překážkou než výhodou. A jelikož mobilní aplikaci čekal velký redesign, rozhodli jsme se předělat i backend.

Jelikož se nyní o výsledné podobě teprve rozhoduje, chtěli jsme vás požádat o zpětnou vazbu. Co byste rádi viděli v mobilní aplikaci? Co je pro vás nejdůležitější, co je nezbytné, aby tam bylo? Ale i naopak, co nemá smysl tam dávat. Přišli jsme s nějakými nápady a připravili jsme pro vás anketu (v angličtině), kde je můžete ohodnotit a přidat i svoje vlastní. Později zveřejníme závěry vzešlé z tohoto průzkumu a pomůže nám to vyvinout novou a mnohem lepší aplikaci.

Anketu lze vyplnit zde.