Forum Turris
Fórum Turris Nápověda

Milí majitelé routerů Turris,

toto fórum bylo 9. 12. 2016 zmrazeno a nahrazeno naším novým Turris fórem. Ještě chvíli bude dostupné k prohlížení, ale již zde není možné přispívat. Více informací naleznete v oznámení o uzavření fóra.


Dear Turris routers users,

this forum has been frozen on Dec 9th, 2016 and replaced by our new Turris forum. It will be read-only accessible for some time after. For more information, read the announcement about closing the forum.

Nahoru Nápověda
Vlastnosti

Poznámka: protože mwForum je vysoce konfigurovatelné, ne všechny funkce zmíněné zde musí být povoleny v této instanci.

Fórum

Fórum je celá instance a obvykle obsahuje několik diskusí. Pokaždé byste měli vstupovat do fóra odkazem, který končí na 'forum.pl' (ne 'forum_show.pl'), čímž dáte fóru vědět, kdy začínáte nové sezení. Jinak fórum nebude vědět, kdy označit příspěvky jako staré.

Uživatel

Uživatel je kdokoliv, kdo si registruje účet na fóru. Registrace obvykle nebývá vyžadovaná ke čtení diskusí, ale to závisí na nastavení, do některých diskusí mohou mít přístup jen registrovaní uživatelé.

Skupina

Uživatelé mohou být členy skupin. Do otevřených skupin mohou uživatelé vstupovat sami, do uzavřených mohou být vpuštěni. Skupiny potom mohou mít v určitých diskusích povolený přístup či dokonce moderátorská práva.

Diskuse

Diskuse obsahuje témata, která obsahují příspěvky. Diskuse mohou být viditelné pro všechny, jen registrované nebo jen členy některé skupiny. Diskuse mohou povolovat příspěvky od neregistrovaných uživatelů či jen od členů některých skupin. Některé mohou být jen pro čtení (obsahující novinky a oznámení), či jen odpovědní (jen moderátoři mohou zakládat nová témata, ale všichni uživatelé smějí odpovídat). Některé diskuse mohou být moderované, což znamená, že příspěvek je viditelný až po schválení administrátorem.

Téma

Téma, nebo také vlákno, obsahuje příspěvky týkající se obvykle jedné věci, zmíněné v nadpisu tématu. Pokud má diskuse nastaveno vypršení, stará témata mohou být zamčena či smazána automaticky po uplynutí nastavené doby. Taktéž moderátoři mohou témata zamykat, takže další odpovědi nejsou možné.

Příspěvek

Příspěvek je veřejná zpráva od uživatele. Může to být buď základní příspěvek, který začíná nové téma, nebo odpověď na existující téma. Příspěvky mohou být editovány a mazány, což ovšem může být limitované na časový úsek po jejich odeslání. Příspěvky mohou být zamčeny, což znemožní jejich smazání či editaci. Nevhodné příspěvky mohou být nahlášeny moderátorům.

Soukromá zpráva

Kromě veřejných příspěvků lze posílat také zprávy soukromé, bez znalosti emailové adresy adresáta.

Administrátor

Administrátoři mohou nastavovat a upravovat cokoliv ve fóru. To znamená, že mají práva moderátorů globálně. Administrátoři jsou vyjmenovaní v informacích o fóru.

Moderátor

Práva moderátorů jsou limitovaná na danou diskusi. Mohou měnit, zamykat, mazat a schavolat příspěvky, zamykat a mazat témata a kontrolovat seznamy hlášených příspěvků na porušování pravidel. Seznam moderátorů a skupin s moderátorskými právy je v informacích o diskusi.

Anketa

Autor tématu může mít možnost vytvořit anketu. Anketa může obsahovat až 20 možností. Ankety umožňují jedno hlasování od každého registrovaného uživatele, případně jedno hlasování pro více možností. Anketa může být upravena nebo smazána jedině pokud v ní ještě nebylo hlasováno.

Ikony

N/N N/N N/N Žluté ikony značí nové příspěvky či témata a diskuse obsahující nové příspěvky. V tomto fóru nové znamená že přibyly od vaší poslední návštěvy a budou označeny jako nové i pokud jste je již přečetli. Za staré budou označeny při vaší příští návštěvě.
S/P S/P S/P Zaškrtnuté ikony značí přečtené příspěvky či témata a diskuse obsahující přečtené příspěvky. Za přečtené budou označeny pokud byly již zobrazeny nebo jsou starší než nastavený počet dní. Toto fórum má nezávislé rozlišování mezi starými/novými a nepřečtenými/přečtenými, může se tedy stát, že existuje příspěvek, který je zároveň přečtený a nový nebo starý a nepřečtený.
I Značí příspěvky, které jsou ostatním uživatelům neviditelné, protože čekají na schválení moderátorem.
L Značí příspěvky, které jsou uzamčeny. Nelze je editovat ani na ně odpovídat.

Formátovací značky

Z důvodu bezpečnosti mwForum podporuje jen vlastní, omezenou sadu značek, žádné HTML. K dispozici jsou následující značky:

[b]text[/b] zobrazí text tučně
[i]text[/i] zobrazí text italikou
[tt]text[/tt] zobrazí text neproporciálním písmem
[url]odkaz[/url] vytvoří odkaz
[url=odkaz]text odkazu[/url] vytvoří odkaz se zadaným textem
[img]odkaz[/img] vloží vzdálený obrázek (pokud je povoleno)
[img]jméno souboru[/img] vloží obrázek z přílohy
[img thb]jméno souboru[/img] vloží zmenšený náhled obrázku (pokud je k dispozici)

Smajlíky

Následující smajlíky jsou zobrazeny jako obrázky: :-) :-D ;-) :-( :-o :-P

Citování

mwForum používá citování po vzoru emailů. Při citování jednoduše zkopírujte citovaný text a před každý řádek přidejte >. Citovaný text bude zobrazen odlišnou barvou. Prosím, citujte jen tolik textu, kolik je potřeba pro umístění do kontextu. Některá fóra mohou mít povolena automatické citování, potom, prosím, smažte vše, co není potřeba.

Ovládání pomocí klávesnice

Mezi příspěvky se dá navigovat pomocí kláves WASD a to stejným způsobem jako se bežně dají procházet stromově strukturovaná data použitím kurzorových kláves. Klávesa E navíc umožňuje skočit na následující nový nebo nepřečtený příspěvek.

Často Kladené Dotazy

Proč se staré příspěvky nezobrazují jako staré?

Musíte vstupovat do fóra skrz odkaz končící na "forum.pl" (ne "forum_show.pl"), aby fórum vědělo, kdy označit příspěvky jako staré.

Zapomněl jsem heslo, můžete mi ho poslat?

Původní heslo není nikde z bezpečnostních důvodů uloženo. Lze ovšem požádat o email s autorizačním tokenem a heslo si změnit.

Musím se odhlásit, když již na fóru nic nepotřebuji?

Je třeba se odhlásit jen v případě, že používáte počítač, který je též používán někým, komu nevěříte. mwForum si pamatuje přihlášeného uživatele pomocí cookies, ty jsou při odhlášení odstraněny.

Jak přidám obrázky a soubory k příspěvku?

Pokud má fórum povoleny přílohy, nejdříve odešlete text bez přílohy, poté je možno přidávat přílohy. Odesílání a přidávání přílohy je odděleno záměrně, protože nahrání přílohy může selhat z mnoha důvodů a hrozila by ztráta celého textu.

Powered by mwForum 2.29.3 © 1999-2013 Markus Wichitill