Go back to news list

Redesign Android aplikace

22. prosince 2018

Při pohledu zpět na naši současnou mobilní aplikaci jsme došli k závěru, že nebude úplně snadné ji rozšiřovat a dlouhodobě udržovat. Zároveň jsme se potýkali s obtížemi na straně backendu pro aplikace. Původně jsme se rozhodli používat netconf protokol pro naše aplikace, ale toto rozhodnutí se nakonec ukázalo být spíš překážkou než výhodou. A jelikož mobilní aplikaci čekal velký redesign, rozhodli jsme se předělat i backend.

Jelikož se nyní o výsledné podobě teprve rozhoduje, chtěli jsme vás požádat o nějakou zpětnou vazbu. Co byste rádi viděli v mobilní aplikaci? Co je pro vás nejdůležitější, co je nezbytné, aby tam bylo, ale i naopak, co nemá smysl tam dávat. Přišli jsme s nějakými nápady a připravili jsme pro vás anketu (v angličtině), kde je můžete ohodnotit a přidat i svoje vlastní. Později zveřejníme závěry vzešlé z tohoto průzkumu a pomůže nám to vyvinout novou a mnohem lepší aplikaci.

Anketu lze vyplnit zde.